Verksamhet

Vi har flera olika verksamheter för olika åldrar.

Gudstjänst

Varje söndag möts alla i alla åldrar till gudstjänst 10.00. Vi eftersträvar en varm och personlig atmosfär där Gud står i centrum. Första kvarten är barnen med men går sedan till söndagsskolan.

Bön

Bön är ett samtal med Gud, antingen i avskildhet eller tillsammans med andra. Ibland behöver vi be för specifika behov som uppstått och ibland behöver vi be om andra saker. Vi har bönsamlingar måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 18.00

Barnkyrka

Under gudstjänsten pågår barnkyrkan för alla barn mellan fyra och tolv år. Vi använder bland annat materialet Skatten—på äventyr med Gud. 

För de minsta barnen finns ett lekrum i anslutning till kyrksalen.

 

 

Hemgrupper - en mindre gemenskap

Vill du komma med i en mindre gemenskap så ta gärna kontakt med någon av de som är ansvariga vid våra gudstjänster så kan de hjälpa dig vidare.