Verksamhet

Vi har flera olika verksamheter för olika åldrar.

Gudstjänst

Varje söndag möts alla i alla åldrar till gudstjänst 11.00 (under sommarhalvåret 10.00). Vi eftersträvar en varm och personlig atmosfär där Gud står i centrum. Första kvarten är barnen med men går sedan till söndagsskolan.

Bön

Bön är ett samtal med Gud, antingen i avskildhet eller tillsammans med andra. Ibland behöver vi be för specifika behov som uppstått och ibland behöver vi be om andra saker. Oavsett vilket så försöker vi träffas regelbundet för bön.

Hjälpande händer

Med hjälpande händer vill vi försöka nå dem som på olika sätt behöver en extra hand. Det kan vara saker som t ex åka till affären, byta däck på bilen eller tvätta fönster, men även någon att dela en kopp kaffe med!

Hemgrupper - en mindre gemenskap

Vill du komma med i en mindre gemenskap så ta gärna kontakt med någon av de som är ansvariga vid våra gudstjänster så kan de hjälpa dig vidare.

 

 

Kalmarsundsbönen

Som en fortsättning på Jesusmanifestationen vill vi nu bjuda in till Kalmarsundsbönen. Runt om i vårt land växer det fram olika bönenätverk och det vill vi att det skall göra även i vår region. Under våren kommer vi att samlas till bön på olika platser i olika kyrkor. Kalmar ekumeniska råd vill vara med och bygga ett bönenätverk mellan Guds folk. Vi tror just att bönen är en nyckel till det som Gud vill göra i vår tid. Samlingarna kommer att vara söndagskvällar kl 18.00 på olika platser runt om vår region.