Vår verksamhet

Gudstjänst

Varje söndag möts alla i alla åldrar till gudstjänst 10.00. Vi eftersträvar en varm och personlig atmosfär där Gud står i centrum. Första kvarten är barnen med men går sedan till söndagsskolan.

Barn

Under gudstjänsten pågår barnkyrkan för alla barn mellan fyra och tolv år. 

För de minsta barnen finns ett lekrum i anslutning till kyrksalen.

På måndagar träffas scouterna i Mossebo.

Ungdom

På fredagar har vi tonår som är riktade till ungdomar från årskurs sju till gymnasiet.

Vissa lördagar träffas äldre ungdomar olika kyrkor i staden.

Senior

På tisdagar kl. 14.00 träffas daglediga för gemenskap och aktivitet.

Det är ett ekumeniskt arrangemang och träffarna är i de olika kyrkorna i staden

Bön

Bön är ett samtal med Gud, antingen i avskildhet eller tillsammans med andra. Ibland behöver vi be för specifika behov som uppstått och ibland behöver vi be om andra saker.

Vi har bönsamlingar måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 18.00 samt onsdagar kl. 09.30

Undervisning

På tisdagar mellan kl. 19.15 och 20.15 har vi öppna bibelstudier.

Veckans ämne anslås på kyrkans anslagstavla