Vår vision

Närmare Jesus, andra och varandra med stor frimodighet

Om oss

Kort historik

Föreningen bildades år 1872. Ett år senare byggde man Betlehemskapellet som låg på Fiskaregatan på Kvarnholmen. 109 år senare, 1981, var det dags att flytta verksamheten till den nybyggda Vasakyrkan som ligger i hörnet av Kungsgatan och Stensövägen i Kalmar. Här är vi fortfarande verksamma.

Hämtat ur uppsatsen "EFS i kalmarbygden – historia och framtid" av Johan Kårlin.  Läs uppsatsen här>> 

Bild: Betlehemskapellet på Fiskaregatan i Kalmar

Bild: Vasakyrkan på Kungsgatan i Kalmar

Vår förening

Föreningen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där alla direkta medlemmar har rösträtt.

Vår verksamhet

All verksamhet i kyrkan är öppen för var och en som vill delta.

På söndagar firar vi gudstjänst på förmiddagen, klockan 10 på sommaren och klockan 11 på vintern. Vi byter starttid en vecka efter tidsomställningen.

Under gudstjänsten är det barnkyrka för barn mellan 4 år och 12 år.

Vi har även en sånggrupp som heter Soul Children som riktar sig till "tweens" 10 -16 åringar. De samlas fredagar udda veckor kl. 17.00.

På fredag har vi Tonårskyrka som riktar sig till tonåringar, 13 - 19 år. De samlas varje fredag kl. 19.00 i femkanten som ligger i Vasakyrkan.

Tisdagsträffarna är en samling för daglediga. Den är ett samarbete mellan kyrkorna i Kalmar. Ungefär en gång i månaden är samlingen i Vasakyrkan.

 

Vårt Sammanhang

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmanna-engagemang och vardagskristendom. Rörelsen består av ca 16.000 människor som är medlemmar i någon av de ca 400 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen.

På regional nivå finns sju distrikt. Vasakyrkan tillhör EFS i Sydöst-Sverige som samordnar EFS missionsföreningar inom Växjö och Linköpings stift, vilket motsvarar Östergötland, Småland och Öland. Distriktet samordnar personal i missionsföreningarna, stödjer och bistår i verksamhet samt erbjuder barn- och ungdomsläger, konferenser m.m. Dessutom driver man tre lägergårdar inom området.