Verksamheten för Kalmar Soul Children är tillsvidare vilande.

Kontaktperson: Andreas Larsson 0725-29 87 55