Ekumenisk festmässa

Vi samlas i Kalmar Domkyrka

Ekumeniska kören under ledning av Lars-Lisa Andersson

Ingen gudstjänst i Vasakyrkan

Tid:
26 jan 10:00 - 11:30
Plats:

Kopiera till: