Ekumenisk körkonsert, Ljungbyholm

Ekumenisk körkonsert i Ljungby kyrka, Ljungbyholm

Ekumeniska kören under ledning av Anna Weister Andersson

Tid:
19 jan 18:00 - 18:30
Plats:

Kopiera till: