Under gudstjänsten pågår barnkyrkan för alla barn mellan fyra och tolv år.

Vi använder bland annat materialet Skatten—på äventyr med Gud

För de minsta barnen finns ett lekrum i anslutning till kyrksalen.
 

Kontakt

Joakim Stiernspetz, 0731—54 65 61

Charlotte Stiernspetz, 070—307 49 48