Församlingen

Ett enda ord. För en del passerar det bara förbi utan att fastna. För andra sätter det igång både tankar och känslor. Positivt utifrån goda erfarenheter av församlingsmil-jöer som burit och värmt, kanske speciella människor som betytt mycket. Eller negativt utifrån upplevelsen av utanförskap och främlingskap.

En av mina vänner sa en gång: ”Församlingen är egentligen en omöjlighet! Så många olika människor med olika bak-grunder, erfarenheter och intressen som ska fungera tillsammans!” Visst är det en utmaning!
Under våren kommer vi att lyfta temat ”Församlingen” ur olika perspektiv i guds-tjänster och predikningar. Kanske det leder vidare i samtal…

En liten aptitretare:
”Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig.” 1 Joh 1:3-4
En bild av församlingen: Gemenskap – med varandra och med Fadern och Sonen Jesus. Där det är så, där är Glädje! ...

Välsignelse!

Bertil Åhman, präst