• Välkommen till Vasakyrkan i Kalmar
  • Personlighetens upprättelse
  • Barnverksamhet i församlingen
  • Unga vuxna
  • Hemgrupper

Vasakyrkan - en del av himmelriket!

Människa var är du?

Redan i början av bibeln hörs Guds röst ”Adam var är du”. Inte för att Gud inte vet var Adam är utan för att det verkar som att Gud vill ha respons.

Adam skapades med en fri vilja som innebar att han kunde välja om han ville svara. Ropet fortsätter genom hela bibeln och klingar starkt även idag, ”människa var är du”.

Du och jag har också en fri vilja. Min bön och längtan är att vi i Vasakyrkan uppmuntrar och ser alla som vill ge sin respons ”Herre här är jag”. Hoppas du är en av dem.

Lennart Jakobsson