Hoppet, arvet och kraften

”Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen.”
Efesierbrevet 1:17—20

Paulus ber för församlingen. Det är en bra bön att be också för oss. Att Gud ska ge oss en rätt kunskap om honom. Att han ska ge våra inre ögon ljus, så att vi förstår:

 HOPPET. Det är hopp för livet här. Jesus är Herre, han kan gripa in där vi står rådlösa och hjälplösa. Men det är också hoppet om himlen, vårt verkliga hem! Livet här är glädje, frid och lust, blandat med kamp, sorg och smärta. Hoppet om himlen handlar om helhet, frihet, kärlek, glädje…

ARVET. Jesus död löser ut vårt arv. Det mesta av arvet väntar oss i himlen. Men Anden är en första utbetalning. Där Anden verkar får vi en smak av himlen!

KRAFTEN. Jesus uppståndelsekraft. Samma kraft, verksam i oss! Den kraft som en dag ska väcka oss upp ifrån de döda. Men också den kraft som verkar i oss och genom oss. Guds rike synligt i vår trasiga och ofullkomliga värld.

Gud, ge våra inre ögon ljus så att vi förstår Hoppet, Arvet och Kraften du kallat oss till!

Bertil Åhman, Präst