En stad förvandlad av Guds kraft och kärlek, ett liv i taget

Under våren har Charlotte och jag med barnen varit på ett äventyr. Under fyra av mina fem pappamånader bodde vi i Nordirland utanför Coleraine, en stad i samma storlek som Kalmar. Anledningen var församlingen Causeway Coast Vineyard. Trots sitt krångliga namn så kommer människor i och omkring Coleraine lätt ihåg namnet. Kyrkan har nämligen ryktet om sig att göra mycket gott och att Guds kraft finns där.

”Vi finns inte till för oss själva utan för staden”, säger församlingen om sig själv. ”Vår längtan är en stad förvandlad av Guds kraft och kärlek, ett liv i taget.” Kyrkan präglas av en inbjudande och utgivande kultur. För några år sedan upplevde man en väckelse, där över 2000 människor kom till tro under ett år och än idag kommer hundratals till tro per år.

Jag längtar efter detta i Kalmar! Och för det behöver vi vända oss utåt och bringa liv till vår stad. ”En sjö behöver ett inlopp och ett utlopp för att vara frisk. På samma sätt behöver vi lika mycket ta emot från Gud och varandra som att ge ut till kyrko-ovana och staden”

Joakim Stiernspetz