• Välkommen till Vasakyrkan i Kalmar
  • Personlighetens upprättelse
  • Barnverksamhet i församlingen
  • Unga vuxna
  • Hemgrupper

Vasakyrkan - en del av himmelriket!

Ut i gläntan

Den vy av livet med Gud som Jesus målar upp ger vägledning rakt in i våra snårliga liv: ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er." I Matteus 7 vers 7

I min barndom rörde jag mig ofta ute i terrängen. Jag minns speciellt en tät och snårig skog. Den skogen rymde en av de mest fantastiska överraskningarna.

När det kändes som att det inte gick att ta sig vidare i snårskogen kom man plötsligt ut i en helt fantastisk glänta.

En glänta kan liknas vid en liten äng insprängd i skogen.  Här når mer ljus ner till marken. Här öppnar sig en helt annan värld.

Jag tänker ibland på den där gläntan. I gläntan öppnas himlen upp sig ovanför dig och din blick blir plötsligt klar och vaken.

Här blir plötsligt terrängen under dina fötter mjukare och känseln slås på igen så du kan känna det friska gräset mellan tårna.

Här öppnas dina sinnen och du känner plötsligt en ny ljuvlig doft strömma mot dig.

Jesus ger dig gläntor i ditt livs snårskog.

Det är tillfällen och platser då Jesus kan få komma med ljus över ditt liv och ljus in i ditt liv.

Jag tror du behöver ta vara på dem.

Kliv ut i gläntan....

Mikael Lunnergård, församlingsföreståndare