Följ mig

Jag har haft förmånen att få göra en resa till Israel. Som många andra blev jag också överväldigad av att få vara där. Landet är i sig väldigt fantastiskt men jag blev också imponerad av Israelernas förmåga att få samhället att fungera, med tanke på alla religioner, folkslag, politiska åsikter m.m. som skall samsas på en väldigt begränsad yta.

Vår resa var en vandringsresa och vi fick bokstavligen gå i Jesu fotspår. När man förflyttar sig med buss och flyg känns landet väldigt litet. När man däremot vandrar blir man imponerad över alla vandringar som Jesus och hans efterföljare genomförde.

Vid ”Saligprisningarnas berg” utanför Kapernaum, vid norra stranden av Genesarets sjö, hade vi ett av alla undervisningstillfällen. Anders Sjöberg, som var vår reseledare, stannade upp inför de enkla orden som Jesus sa ”följ mig”. Dessa enkla ord innehåller så mycket mer än vad själva de enstaka orden står för på svenska. Orden betyder ställ dig bakom mig, ta rygg på mig. Jesus erbjuder oss en skyddad plats bakom honom.  Med andra ord kan man säga att detta är frälsningen. Det betyder även att vi skall följa efter Jesus. Att han får bli vår vägvisare, lärare och ledstjärna. Detta brukar vi kalla för helgelse

och innebär att det är en pågående process som får prägla oss hela vårt liv.
När man får en liten inblick i att bibelns enkla ord ”följ mig” har en långt mycket större betydelse, ger det mig en respekt för att bibeln är så mycket mer än bara ord. Så min bön är för mitt eget liv men också för oss som har Vasakyrkan som vårt andliga hem: ”Herre öppna våra ögon så att vi ser”.

Lennart Jakobsson, ordförande i Vasakyrkan