Kraftfyllda vittnen

”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Apg 1:8

I tidningen Dagen stod nyligen att läsa att det finns ”totalt 650 miljoner Andefyllda kristna i världen idag”. Härligt!! Hur mäter man detta? Finns det en app till mobilen, typ Andemeter (Spirit Level Sensor)? Troligen går man efter kyrkotillhörighet…

Under hösten kommer vi att predika en hel del ur Apostlagärningarna. Boken innehåller många utmaningar, men två biter sig fast i mig.

1) ’När den helige Ande kommer över er ska ni få kraft!’  Kraft (dynamis) står för mer än känsla och styrka; det är förmåga, ”verktyg”, en ny inre drivkraft. Jag speglar mitt eget och församlingens liv och frågar: Hur mycket av Andens ”dynamis” är synlig? Hur kan vi ge Guds gode Ande mer spelutrymme i våra egna och i församlingens liv? Låt oss göra det till vår bön: Kom, Helige Ande! Och tro på bönesvar!

2) ’Ni ska bli mina vittnen.’ Det är Jesus som säger orden. Den Helige Ande gör så mycket gott i våra egna liv, vilket jag själv är så tacksam för! Men riktningen är hela tiden att följa Andens rörelse att ge ut, och ge vidare det vi själva fått. Den största gåvan är Jesus! Han ger oss förtroendet och uppdraget att berätta om honom. Inte själva! Vi fortsätter bönen: Hjälp oss, helige Ande! Rusta oss, led oss, använd oss!  Amen

Guds välsignelse!  Bertil Åhman, präst