VÄNTAN – ANKOMST, ANKOMST – VÄNTAN

”Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram.” 
Jes 9:2

Väntan eller ankomst – varje år när vi kommer till advent måste jag påminna mig igen vad ordet egentligen betyder. Det ligger så nära till hands, både utifrån ordet och utifrån de fyra veckor som ligger framför, att tänka att det är väntan som gäller. Men ordet betyder ju ankomst, någon kommer.

Människorna i Gamla Testamentet levde med ordningen väntan – ankomst. De väntade på Messias, Guds utvalde, den nye kung David, befriaren, räddaren.

Vi lever under omvänd ordning: ankomst – väntan. Jesus har kommit! Han satte ett rejält avtryck under sitt korta liv! Och budskapet om hans död och uppståndelse har spridit sig ut över världen. Guds rike är här! Jesus lever! Visst finns det fortfarande mycket vi väntar på och längtar efter. Men aldrig ensamma! ”Leva i världen, omvänd till verklighet, vänd mot Guds framtid, följd av Hans trofasthet. Mörkret du möter aldrig i ensamhet!” (SvPs 90). Eller från en annan sång: ”Jag ska då vara med till dess jag kommer! (Jesus)” Vilken härlig paradox!

Amen! Kom Herre Jesus!

Bertil Åhman, präst