• Välkommen till Vasakyrkan i Kalmar
  • Personlighetens upprättelse
  • Barnverksamhet i församlingen
  • Unga vuxna
  • Hemgrupper

Vasakyrkan - en del av himmelriket!

En himmelsk ton

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud..”
Johannes 1 vers 1

Det var första dagen på hösten och jag satt och funderade över ordet logos.
I begynnelsen var logos.
Jag fastnade för en nyans av ordet som betyder grund.
Gud är den som håller samman hela tillvaron.
Han är grundtonen i tillvaron.

Så skulle jag gå på lunchmöte med nya teamet i församlingen.
Det var på 4-kök i stan.
I bakgrunden hörde man loungemusiken som en matta.

Men plötsligt när vi sitter där och pratar lägger jag märke till en ny sång.
Mitt i mattan av musik har nu plötsligt en ny ton letat sig in.
Ut ur högtalarna strömmar starkt och klart: ”Jesus är i centrum utav allt”

Där fick jag svaret på min fundering.
Bakom allt finns en annan ton.
En ton som är starkare klarare och mer
levande än allt annat.
Vi behöver bara fånga in den där tonen när vi upptäcker den där i tillvarons ljudmatta.

Så vi får öva oss i att lyssna in den där
himmelska tonen i våra liv.

Mikael Lunnergård, församlingsföreståndare