Vasakyrkan - en del av himmelriket!

Häromdagen klev jag upp tidigt precis när det börjat ljusna och gick på en promenad med vår hund. När jag stod där på den vita skaren mitt på en åker sprack molnen upp och solens strålar letade sig igenom molntäcket. På några sekunder lystes hela himlen och åkern upp som av ett guldskimmer. Det var som att allt stannade upp och jag kunde bara utbrista.

-Gud tack för din storhet!

Precis så börjar också Efesierbrevet. Brevet börjar med att lovsjunga Guds storhet och allt det underbara han gjort för oss i Kristus. Att vi har fått all den himmelska välsignelsen. Att vi är utvalda redan innan skapelsen. Att vi i kärlek är utvalda till barnaskap hos Gud. Att vi har fått nåd. Att vi är friköpta. Att vi har fått vår arvsrätt och att vi har fått den helige Ande.

Det fascinerande med Ef 1:3-14 är att meningarna från början skrevs som en enda lång mening. Det är som en flod av lovsång och tillbedjan stiger upp till Gud rakt ur Paulus hjärta. Om vi skall sammanfatta Efesierbrevet på ett enkelt sätt så kan vi säga att brevet börjar med en kort hälsning (Ef1:1-2), Vår identitet i Kristus (ef1:3-3:21) och Hur vi skall leva i den nya identitet vi fått i Kristus (ef4:1-6:20).

Brevet avslutas sedan med en kort beskrivning av Paulus kommande planer och en fridshälsning (ef6:21-24).

Under våren här i Vasakyrkan predikar vi utifrån Efesierbrevet. Detta brev och dess budskap är lika aktuellt för oss här i Vasakyrkan som det var för 2000 år sedan. Vi lever i ett samhälle där självförverkligande och rotlösheten breder ut sig och där vi allt för många gånger söker efter vår identitet inom oss själva.

Orden i Efesierbrevet påminner oss om att vi finner bara vår sanna identitet i ljuset av vad Gud gjort för oss genom Jesu verk på korset. I nåden blir jag inte självförverkligad utan  Gudsförverkligad och min sanna identitet som Guds barn får blomma ut. 

Passa gärna på nu under våren att fördjupa dig i detta brev. Låt dig hänföras av Guds majestät. Samtidigt som du läser kan du också be och tacka honom för vad han gjort i ditt liv och låta brevet uppmuntra dig att leva i överlåtelse på livets alla områden.   

Henrik Polback, präst i Vasakyrkan