• Välkommen till Vasakyrkan i Kalmar
  • Personlighetens upprättelse
  • Alphakurs - en grundkurs i kristen tro
  • Barnverksamhet i församlingen
  • Tonårsgruppen
  • Unga vuxna
  • Hemgrupper
  • Seniorer

Vasakyrkan - en del av himmelriket!

Närmare varandra - med stor frimodighet.

...Rubriken är tredje ledet i Vasakyrkans vision. Jag upplever att många i vårt land idag längtar efter äkta och varm gemenskap och nära relationer. Samtidigt tycks vi ha allt svårare att få till det. Det är sällan folk spontant hälsar på hos andra. Livstempot är för högt och våra trösklar verkar vara för höga.

Vi vill att Vasakyrkan ska vara en öppen och varm gemenskap. Men jag tror inte att vi kan begränsa den till kyrkobyggnaden. Vi behöver öppna hemmen för varandra och andra! Vardagsstökiga rum, spontanenkla fikan, ögonblickets samtal, livsnära smågrupper...

Närmare varandra - med stor frimodighet!

Bertil Åhman, Präst